ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸಿಜರ್ (ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್) ಬಿಲ್; ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಕರಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ

ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸಿಜರ್ (ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್) ಬಿಲ್; ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಕರಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ

ದಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸಿಜರ್ (ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್) ಬಿಲ್; ಪೊಲೀಸ್ ಕಣ್ಗಾವಲಿನ ಕರಾಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪುಷ್ಠಿ ...
Read More
ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ’ಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಮುಕ್ತ’ಗೊಳಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಸಂಚು
Constitution

ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ’ಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಮುಕ್ತ’ಗೊಳಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಸಂಚು

ಹಿಂದೂ ದೇಗುಲಗಳನ್ನು ’ಪ್ರಭುತ್ವ ನಿಯಂತ್ರಣಮುಕ್ತ’ಗೊಳಿಸುವ ದುಷ್ಟ ಸಂಚು ...
Read More
How Places Matter - Understanding Workers’ Responses to Garment Factory Closures during the Pandemic in Bengaluru and Srirangapatna
Garment Workers, Labour

How Places Matter – Understanding Workers’ Responses to Garment Factory Closures during the Pandemic in Bengaluru and Srirangapatna

The paper looks at the phenomenon of forced resignations in the garment industry in Karnataka during the pandemic. It demonstrates how workers’ responses to forced resignations were determined by whether they were located in the city (Bengaluru) or a small town (Srirangapatna) and calls for an engagement with the local ...
Read More
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ
Constitution

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ...
Read More
BSF operational jurisdiction: What is the notification all about?
Constitution

BSF operational jurisdiction: What is the notification all about?

BSF operational jurisdiction:What is the notification all about? ಬಿಎಸ್‌ಎಫ್ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಒಕ್ಕೂಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ The ideas of national sovereignty, security and integrity must be situated in relation to other vital constitutional principles such as federalism and cannot be upheld while subverting other values. In a Gazette notification issued on 11.10.2021, ...
Read More
Why we need to be concerned about the DNA Bill
Criminal Law

Why we need to be concerned about the DNA Bill

This article was published in Nyaya Patha (Weekly newsletter of Naanu Gauri) in Kannada.  The DNA Bill is drowning in vagueness, setting out to make a database of our DNA that renders us vulnerable to targeting and must be opposed. The Parliament before every session provides a list of government ...
Read More
Justice A.S. Oka: the judge known for taking suffering seriously
Constitution

Justice A.S. Oka: the judge known for taking suffering seriously

Mohammed Afeef and Basawa Prasad Kunale write this tribute to Justice Abhay Shreeniwas Oka, looking back at his tenure as Chief Justice at the Karnataka High Court. Read now: Justice A.S. Oka: the judge known for taking suffering seriously ...
Read More
Anti-Trafficking Bill: A travesty of legal principles
Labour, Sex Workers

Anti-Trafficking Bill: A travesty of legal principles

THE BILL CRIMINALISES THE LIVES AND LIVELIHOODS OF THOSE IT PURPORTS TO SAVE. The Union government is likely to introduce the Anti-Trafficking Bill, 2021, in the ongoing session of Parliament. This follows the lapse of the 2018 version, which was passed only in the Lok Sabha. The 2021 Bill, however, ...
Read More
Why transgender community is struggling inspite of NALSA judgment
Gender and Sexuality

Why transgender community is struggling inspite of NALSA judgment

http://www.dailyo.in/politics/transgender-nalsa-judgment-aadhar-card-gender-rights-self-identification/story/1/15462.html On April 15, 2014, the Supreme Court passed a landmark judgment recognising the fundamental and civil rights of transgender persons. Since the judgment, the conversation on transgender rights has expanded into two draft forms of legislation and multiple state-level policies. The most powerful aspect of the National Legal Services Authority ...
Read More
After Bengaluru, it’s time to re-examine racism: It’s not just slurs and attacks
Constitution

After Bengaluru, it’s time to re-examine racism: It’s not just slurs and attacks

What is racism? Talking heads have spent a lot of time debating this over the last couple of days, with some claiming that race opens a Pandora’s Box, and others claiming that such a box needs to be opened. But what is this racism experienced by students from African countries ...
Read More